Welkom op AlleSurinamers.org, de bronnenwebsite van de Stichting voor Surinaamse Genealogie

Voor de nieuwste toevoegingen zie de informatie hieronder en in het menu onder Nieuw 

Foto: Graaf von Zinzendorfschool in 1914

Nieuw per 26 april 2024

Volkstelling 1811
De scans van het originele archief in The Nationaal Archives in Londen zijn nu beschikbaar op de website van het Nationaal Archief Nederland. Historicus Henk Muntjewerff heeft er een nieuwe index op naam voor gemaakt. Een zeer waardevolle aanvulling op de bronnen over zowel de vrije inwoners als de slaafgemaakten in het begin van de 19e eeuw.
Zie bron 1.1. Volkstellingen Suriname 1811, 1921 en 1950

Volkstelling 1950
De door Huub van Helvoort en andere vrijwilligers gemaakte index op naam met directe koppelingen naar de openbare telkaarten is nu beschikbaar op de website openarchieven.nl. Een inzicht verdiepende bron over de vóór 1924 geboren en in 1950 nog in Suriname levende mensen. Het zoeken in deze belangrijke bron was tot nog toe monnikenwerk, maar is nu een fluitje van een cent geworden.
Zie bron 1.1. Volkstellingen Suriname 1811, 1921 en 1950

Overlijdensakten Paramaribo en districten
Op 17 april jl zijn de overlijdensakten van Paramaribo (1858-1915) en de districten (1846-1880) toegevoegd aan de database van de Burgerlijke Stand op de website van het Nationaal Archief Suriname. Een nieuwe mijlpaal in de digitale ontsluiting van de Surinaamse Burgerlijke Stand en een gelegenheid om meer onderzoek te doen naar voorouders in deze bijzondere periode, waarover relatief weinig bronnen beschikbaar zijn.
Zie bron 1.2. Registers van de Burgerlijke Stand Suriname

Centrale Historische Database Hindostanen
Deze website combineert een aantal bestaande en nieuwe databases en verdiept daarmee het inzicht in de geschiedenis van deze bevolkingsgroep. De bestaande databases zijn de immigratieregisters, de klappers op de immigratieregisters, de schepenlijst en de Volkstelling 1921. Nieuw zijn gegevens uit een Zuid-Afrikaanse database, informatie over de herkomstplaatsen in India en de inhoud van de zgn. Calcuttabrieven.
Zie bron 1.8. Hindostaanse immigranten 1873-1916

Wijkregisters 1828-1847
De pdf’s van de registers zijn nu compleet en van de jaren 1846 en 1847 zijn scans beschikbaar. Het bereik van de zoekfunctie op AlleSurinamers.org met betrekking tot deze belangrijke bron is erdoor vergroot.
Zie bron 1.10. Wijkregisters 1828-1847

Indisch Oud-Paspoortarchief 1950-1959
Dit archief bevat de gegevens van 150.000 inwoners van Indonesië, waaronder ook aardig wat mensen met een Surinaamse herkomst. Op de website van het CBG Centrum voor Familiegeschiedenis staat een vrij toegankelijke index op dit archief, maar toegang tot de volledige aanvraaggegevens is er alleen na betaling.
Zie bron 1.22. Indisch Oud-Paspoortarchief 1950-1959

Immigranten uit Madeira
Een website in opbouw over een bevolkingsgroep waarover tot nog toe weinig bronnen beschikbaar waren. Bevat demografische gegevens, familienamen en achtergrondgegevens van immigranten uit Madeira.
Zie bron 3.28. Immigranten uit Madeira

Op AlleSurinamers.org vindt u alle belangrijke bronnen voor Surinaams stamboom- en familieonderzoek op één plek bij elkaar, voorzien van een heldere toelichting en altijd up-to-date. Ga via de koppelingen in onderstaand overzicht direct naar de bronnen en de toelichtingen.

1. Databestanden met zoekfunctie

1.1.   Volkstellingen Suriname 1811, 1921 en 1950
1.2.   Registers van de Burgerlijke Stand
1.3.   Emancipatie 1863
1.4.   Manumissies 1832-1863 en 1816-1827
1.5.   Slavenregisters 1830-1863
1.6.   Wiewaswie
1.7.   Chinese immigranten 1853-1873
1.8.   Hindostaanse immigranten 1873-1916
1.9.   Javaanse immigranten 1890-1939
1.10. Wijkregisters 1828-1847
1.11. Gereformeerden 1688-1792
1.12. Ondertrouwregister Gereformeerden 1747-1766
1.13. Boeroes en nazaten 1845-1950
1.14. Lidmaten der Evangelische Broedergemeente Suriname 1779-1828
1.15. Naamlijsten van ambtenaren in Suriname 1820-1828 en 1850-1918
1.16. Zoeken in alle databestanden van het Nationaal Archief Nederland tegelijk
1.17. Slaven-, emancipatie- en manumissieregisters Curaçao, Aruba, Sint Eustatius en Berbice
1.18. De vrije mannen van Frimangron en hun erven
1.19. Hoofdgeldlijst 1805-1818
1.20. Index op plantage-inventarissen 1698-1780
1.21. Index Japanse Interneringskaarten KNIL en Marine 1942-1945
1.22. Indisch Oud-Paspoortarchief 1950-1959

2. Gedigitaliseerde archieven

2.1.   Overzicht van archieven over Suriname in het Nationaal Archief Nederland
2.2.   Archieven.nl
2.3.   Notarieel archief 1699-1828
2.4.   Notarieel archief 1828-1845
2.5.   Wees- en Onbeheerde Boedelkamer 1788-1828
2.6.   Wees- en Onbeheerde Boedelkamer 1828-1876
2.7.   Doop-, Trouw- en Begraafboeken 1662-1828
2.8. Portugees-Israëlitische Gemeente in Suriname 1677-1906
2.9. Stamboeken van militairen in Oost- en West-Indië 1815-1954
2.10. Handschriftherkenning
2.11. Tegemoetkomingsgelden en eigenarendatabase 1863
2.12. Sociëteit van Suriname 1682-1795
2.13. Ministerie van Koloniën 1814-1850
2.14. Ministerie van Koloniën 1850-1900
2.15. Diverse opgaven van personen 1729-1801
2.16. Brieven aan de Commissaris voor het Staatstoezicht 1871
2.17. Chinese immigranten op plantage Catharina Sophia 1859-1861
2.18. Surinaamse studenten in Nederland 1960-1962
2.19. Landsslaven en vrije arbeiders op Landsgrond Boniface 1835
2.20. Doop- en trouwboek van de Waalsche Gemeente Paramaribo 1695-1790

3. Bijzondere collecties

3.1.   Surinaamse kranten op Delpher
3.2.   Surinaamse almanakken 1789-1955
3.3.   Tijdschriften Wi Rutu, OSO en (Nieuwe) West-Indische Gids
3.4.   Het genealogische databestand van Jan van Schaik
3.5.   Suriname Heritage Guide
3.6.   Concordans Paramaribo
3.7.   Kaartencollectie Leupe
3.8.   Nationaal Archief Suriname
3.9.   Dutch Series Guyana
3.10. Stadsarchief Amsterdam
3.11. Het Utrechts Archief
3.12. Stamboomsuriname

3.13. National Archives in Londen
3.14. Unitätsarchiv in Herrnhut
3.15. FamilySearch, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
3.16. Aldfaer
3.17. Meehelpen met het maken van indexen
3.18. Passagierslijsten Suriname 1728-1960
3.19. Slavevoyages.org
3.20. Nederlands slavernijverleden
3.21. Catalogen EBGS
3.22. Shared Cemeteries
3.23. Wiki goes Caribbean
3.24. Erfgoedkloosterleven
3.25. Atlas van plantages in Suriname 1667-1930
3.26. Caricom Compilation Archive over Zwitsers in Suriname
3.27. Vijf Surinaams-Joodse bronnen
3.28. Immigranten uit Madeira
3.29. West Indische Contract Arbeiders 1863-1899

In het menu onder Bronnen wordt het verschil tussen de 3 soorten bronnen uitgelegd. 

Uitgebreidere handleidingen, zoekhulpen en verklarende achtergrondinformatie staan in  het menu onder Informatie. U vindt er op dit moment:
1. Het 10-Stappenplan voor beginnende Surinaamse familieonderzoekers
2. De Handleiding Surinaamse Burgerlijke Stand
3. De Zoekhulpen van het Nationaal Archief Nederland
.

Regelmatig komen er nieuwe bronnen en nieuwe handleidingen, zoekhulpen en informatieve artikelen bij op AlleSurinamers.org.