Welkom op AlleSurinamers.org, de bronnenwebsite van de Stichting voor Surinaamse Genealogie

Voor de nieuwste toevoegingen zie de informatie in het menu onder Nieuw 

Foto: Graaf von Zinzendorfschool in 1914

Nieuw per 8 augustus 2023

Voor de drie manieren om online naar akten van de Surinaamse Burgerlijke Stand te zoeken zie bron 1.2. in onderstaand overzicht.

Naast de al langer online beschikbare databestanden over slavernij op Curaçao en in Berbice zijn nu ook databestanden over slavernij op Aruba en Sint Eustatius beschikbaar gekomen. De toegangen tot al deze databestanden zijn bij elkaar gebracht onder bron 1.17.

Zijn artikel over de lotgevallen van de vrije mannen van Frimangron in Wi Rutu 21.2 heeft Henk Muntjewerff aangevuld met extra informatie over de bewoners, hun erven en wat er later met die erven is gebeurd. Zie bron 1.18. voor het artikel en de extra informatie.

→De eigenarendatabase die op 1 juli 2023 door Dagblad NRC is gepubliceerd, is toegevoegd aan de informatie over de in 1863 uitbetaalde tegemoetkomingsgelden. Zie bron 2.11.

De Surinaamse tijdschriften Wi Rutu, OSO en (Nieuwe) West-Indische Gids zijn ook online beschikbaar. Voor donateurs van de SSG zijn alle nummers van Wi Rutu vrij toegankelijk. Voor niet-donateurs zijn de nummers van de jaargangen ouder dan vijf jaar vrij toegankelijk. Alle nummers van OSO en (Nieuwe) West-Indische Gids zijn voor iedereen vrij toegankelijk. De toegangen tot de drie tijdschriften zijn bij elkaar gebracht onder bron 3.3.

Veel Surinaamse stamboomonderzoekers kenden Jan van Schaik. Hij was een wandelende encyclopedie als het ging om Surinaamse genealogie. Na zijn overlijden in 2020 hebben zijn erfgenamen zijn genealogische databestand, met daarin gegevens van 90.850 personen, overgedragen aan het bestuur van de SSG, met de wens om het bestand voor derden toegankelijk te maken. In overleg met de familie heeft het bestuur besloten dit via een aangewezen contactpersoon te doen. Zie bron 3.4.

Op AlleSurinamers.org vindt u alle belangrijke bronnen voor Surinaams stamboom- en familieonderzoek op één plek bij elkaar, voorzien van een heldere toelichting en altijd up-to-date. Ga via de koppelingen in onderstaand overzicht direct naar de bronnen en de toelichtingen.

1. Databestanden met zoekfunctie

1.1.   Volkstelling Suriname 1921
1.2.   Registers van de Burgerlijke Stand
1.3.   Emancipatie 1863
1.4.   Manumissies 1832-1863
1.5.   Slavenregisters 1830-1863
1.6.   Wiewaswie
1.7.   Chinese immigranten 1853-1873
1.8.   Hindostaanse immigranten 1873-1916
1.9.   Javaanse immigranten 1890-1939
1.10. Wijkregisters 1828-1847
1.11. Gereformeerden 1688-1792
1.12. Ondertrouwregister Gereformeerden 1747-1766
1.13. Boeroes en nazaten 1845-1950
1.14. Lidmaten der Evangelische Broedergemeente Suriname 1779-1828
1.15. Naamlijsten van ambtenaren in Suriname 1820-1828 en 1850-1918
1.16. Zoeken in alle databestanden van het Nationaal Archief Nederland tegelijk
1.17. Slaven-, emancipatie- en manumissieregisters Curaçao, Aruba, Sint Eustatius en Berbice
1.18. De vrije mannen van Frimangron en hun erven
1.19. Hoofdgeldlijst 1805-1818
1.20. Index op plantage-inventarissen 1698-1780
1.21. Index Japanse Interneringskaarten KNIL en Marine 1942-1945

2. Gedigitaliseerde archieven

2.1.   Overzicht van archieven over Suriname in het Nationaal Archief Nederland
2.2.   Volkstelling Suriname 1950
2.3.   Notarieel archief 1699-1828
2.4.   Notarieel archief 1828-1845
2.5.   Wees- en Onbeheerde Boedelkamer 1788-1828
2.6.   Wees- en Onbeheerde Boedelkamer 1828-1876
2.7.   Doop-, Trouw- en Begraafboeken 1662-1828
2.8. Portugees-Israëlitische Gemeente in Suriname 1677-1906
2.9. Stamboeken van militairen in Oost- en West-Indië 1815-1954
2.10. Handschriftherkenning
2.11. Tegemoetkomingsgelden en eigenarendatabase 1863
2.12. Sociëteit van Suriname 1682-1795
2.13. Ministerie van Koloniën 1814-1850
2.14. Ministerie van Koloniën 1850-1900
2.15. Diverse opgaven van personen 1729-1801
2.16. Brieven aan de Commissaris voor het Staatstoezicht 1871
2.17. Chinese immigranten op plantage Catharina Sophia 1859-1861
2.18. Surinaamse studenten in Nederland 1960-1962
2.19. Landsslaven en vrije arbeiders op Landsgrond Boniface 1835
2.20. Archieven.nl
2.21. Doop- en trouwboek van de Waalsche Gemeente Paramaribo 1695-1790

3. Bijzondere collecties

3.1.   Surinaamse kranten op Delpher
3.2.   Surinaamse almanakken 1789-1955
3.3.   Tijdschriften Wi Rutu, OSO en (Nieuwe) West-Indische Gids
3.4.   Het genealogische databestand van Jan van Schaik
3.5.   Suriname Heritage Guide
3.6.   Concordans Paramaribo
3.7.   Kaartencollectie Leupe
3.8.   Nationaal Archief Suriname
3.9.   Dutch Series Guyana
3.10. Stadsarchief Amsterdam
3.11. Het Utrechts Archief
3.12. Stamboomsuriname

3.13. National Archives in Londen
3.14. Unitätsarchiv in Herrnhut
3.15. FamilySearch, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
3.16. Aldfaer
3.17. Meehelpen met het maken van indexen
3.18. Passagierslijsten Suriname 1728-1960
3.19. Slavevoyages.org
3.20. Nederlands slavernijverleden
3.21. Catalogen EBGS
3.22. Shared Cemeteries
3.23. Wiki goes Caribbean
3.24. Erfgoedkloosterleven
3.25. Atlas van plantages in Suriname 1667-1930
3.26. Caricom Compilation Archive over Zwitsers in Suriname
3.27. Vijf Surinaams-Joodse bronnen
3.28. Volkstelling 1811
3.29. Bronnen waarvan de digitalisering in voorbereiding/uitvoering is

In het menu onder Bronnen wordt het verschil tussen de 3 soorten bronnen uitgelegd. 

Uitgebreidere handleidingen, zoekhulpen en verklarende achtergrondinformatie staan in  het menu onder Informatie. U vindt er op dit moment:
1. Het 10-Stappenplan voor beginnende Surinaamse familieonderzoekers
2. De Handleiding Surinaamse Burgerlijke Stand
3. De Zoekhulpen van het Nationaal Archief Nederland
.

Regelmatig komen er nieuwe bronnen en nieuwe handleidingen, zoekhulpen en informatieve artikelen bij op AlleSurinamers.org.