1. Databestanden met zoekfunctie

 

1.1. Volkstelling Suriname 1921

In de Volkstelling 1921 vindt u vrijwel alle in 1921 in Suriname wonende mensen op hun huisadres bij elkaar. De meeste van deze personen zijn dus tussen ongeveer 1850 en 1921 geboren. Grote kans dat u uw ouders, grootouders of zelfs overgrootouders hierin terugvindt.
Het volledige archief van de Volkstelling 1921 is gedigitaliseerd en staat op de websites van het Nationaal Archief Suriname en het Nationaal Archief Nederland (archiefinventarisnummer 2.10.19.01). Maar verreweg de eenvoudigste manier om hierin één of meer personen te zoeken is via twee (door vrijwilligers gemaakte) indexen.
In de index op naam (Index Namenklappers genoemd) kunt u zoeken op achternaam en voorletters. Klik in het gevonden resultaat vervolgens op de koppeling ‘Scan Registratieblad’ om direct de bijbehorende registratielijst te vinden.
In de index op adres (Index Registratielijsten genoemd) kunt u vanuit het adres eveneens de bijbehorende registratielijst vinden. Klik in het gevonden resultaat op de koppeling ‘Scan’ om de registratielijst te vinden.

Index op naam: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00445
Index op adres: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00453

De registratielijst bevat alle bij de telling geregistreerde persoonsgegevens van de bewoners per huisadres, zoals naam, adres, geboortedatum en –plaats, onderlinge (familie)relaties van de bewoners en nog verschillende andere gegevens. De naam van de hoofdbewoner en het adres staan op het voorblad van de lijst, de andere gegevens staan op de vervolgbladen. De bij de zoekresultaten van de index getoonde gele of roze telkaartjes bevatten veel minder (en dan ook nog gecodeerde) informatie en zijn feitelijk overbodig geworden.
Via de website www.openarch.nl kunt u ook in de Volkstelling 1921 zoeken, maar van de registratiebladen krijgt u alleen het voorblad te zien en niet de vervolgbladen. Hierdoor heeft deze toegang feitelijk geen waarde.

 

1.2. Registers van de Burgerlijke Stand Suriname

Met de in de volkstelling 1921 gevonden geboortedatum en –plaats van een persoon kunt u in de registers van de Burgerlijke Stand verder zoeken naar meer informatie over deze persoon, o.a. wie zijn of haar ouders waren. In de registers van de Burgerlijke Stand vindt u o.a. geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten. Ze zijn chronologisch gerangschikt.
De Burgerlijke Stand is in Suriname in 1828 ingevoerd. Tot 1863 werden er alleen vrije personen (d.w.z. geen slaaf zijnde) in opgenomen. Alleen van personen die langer dan 100 jaar geleden zijn geboren, zijn de geboorteakten openbaar. Bij huwelijksakten is de openbaarheidstermijn 75 jaar en bij overlijdensakten 50 jaar.
Helaas zijn de registers van de Burgerlijke Stand Suriname nog niet online beschikbaar. Omdat er wel gewerkt wordt aan het invoeren van de registers in een databestand, worden ze in dit overzicht op AlleSurinamers.org wel alvast bij de databestanden ingedeeld.
De registers kunnen worden ingezien op de leeszaal van het Nationaal Archief Suriname, deels op microfiche en deels als origineel.
Op de leeszaal van het Nationaal Archief Nederland kan een deel van de registers op microfiche worden ingezien. U kunt deze (na inloggen) online reserveren:

geboorten Paramaribo 1828-1921: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.61
huwelijken Paramaribo 1801-1935: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.71
huwelijken Districten 1860-1941: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.72
overlijden Paramaribo 1858-1960: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.67
overlijden Districten 1845-1928: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.73

Let op:
Omdat de fiches in dozen zijn verpakt en iedere doos meerdere jaren van het betreffende register bevat, is de kans aanwezig dat u bij uw reservering de melding krijgt dat het door u gevraagde jaar niet beschikbaar is. Dit betekent dat een andere onderzoeker de doos waarin dat jaar zit, al eerder voor raadpleging op hetzelfde moment heeft aangevraagd. Het betekent echter niet dat u hierom moet afzien van uw geplande reis naar Den Haag. U kunt die andere onderzoeker immers aantreffen bij de microfiche-apparaten in de leeszaal van het Nationaal Archief en met hem of haar afspreken dat u beiden in onderling overleg van dezelfde doos gebruik kunt maken. Bedenk hierbij wel dat het niet is toegestaan hierover hardop met elkaar in de leeszaal te converseren. Doe dit dus even buiten de leeszaal.

 

1.3. Emancipatie Suriname 1863

Dit door Okke ten Hove en Heinrich Helstone gemaakte databestand bevat de toegekende voornamen en familienamen van alle op 1 juli 1863 in Suriname vrijverklaarde slaven en de namen van hun voormalige eigenaren. Plus details over familierelaties, beroepen, religies, eigendomsverhoudingen en compensatiebetalingen aan de voormalige eigenaren.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00341

 

1.4. Manumissies Suriname 1832-1863

Dit door Okke ten Hove gemaakte databestand bevat de toegekende voornamen en familienamen van alle tussen 1832 en 1863 in Suriname gemanumitteerde (op individuele basis vrijgelaten) slaven en de namen van hun voormalige eigenaren. Plus persoonlijke details en details over het proces van vrijlating.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00340

 

1.5. Slavenregisters Suriname 1830-1863

Dit via het project Maak de Surinaamse slavenregisters openbaar gemaakte databestand (met achterliggende scans) bevat de (voor)namen van slaafgemaakten die tussen 1830 en 1863 in Suriname geleefd hebben en de namen van hun eigenaren. Plus gegevens over aankoop, verkoop, geboorte, overlijden en manumissie. Bij inschrijvingen vanaf 1848 is doorgaans ook de naam van de moeder vermeld.
Om een bepaalde slaafgemaakte voorouder in de slavenregisters terug te kunnen vinden moet u eerst de naam van de eigenaar weten. Van tussen 1832 en 1863 vrijverklaarde slaven vindt u de toegekende familienaam en de naam van de voormalige eigenaar in het databestand Manumissies 1832-1863. Van de in 1863 bij de emancipatie vrijverklaarde slaven vindt u deze gegevens in het databestand Emancipatie Suriname en Nederlandse Antillen 1863.
Soms geeft de combinatie van voornaam en naam van de moeder (indien bekend) ook een positief zoekresultaat.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00461

 

1.6. Wiewaswie

De databestanden Emancipatie 1863, Manumissies 1832-1863 en Slavenregisters 1830-1863 zijn ook integraal onderdeel van Wiewaswie, de enorme genealogische database van het Centraal Bureau voor Genealogie en een groot aantal samenwerkende archiefinstellingen.
Om de selectie van zoekresultaten te beperken tot de Surinaamse data, moet u onder ‘uitgebreid zoeken’ bij ‘land’ kiezen voor ‘wereld’ en vervolgens bij ‘regio’ voor ‘Suriname’.

https://www.wiewaswie.nl

 

1.7. Chinese immigranten in Suriname 1853-1873

Dit via het samenwerkingsverband Historische Database Suriname gemaakte databestand bevat de namen en persoonlijke gegevens van tussen 1853 en 1873 naar Suriname gekomen Chinese contractarbeiders.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00347

 

1.8. Hindostaanse immigranten in Suriname 1873-1916

Dit via het samenwerkingsverband Historische Database Suriname gemaakte databestand bevat de namen en persoonlijke gegevens van tussen 1873 en 1916 naar Suriname gekomen Hindostaanse contractarbeiders.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00345

 

1.9. Javaanse immigranten in Suriname 1890-1939

Dit via het samenwerkingsverband Historische Database Suriname gemaakte databestand bevat de namen en persoonlijke gegevens van tussen 1890 en 1939 naar Suriname gekomen Javaanse contractarbeiders.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00346

 

1.10. Gereformeerden in Suriname 1688-1792

Dit databestand bevat gegevens over doop, trouwen en begraven van leden van de ‘Nederduits Hervormde’ of ‘Nederduits Gereformeerde’ kerk in Suriname.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00342

 

1.11. Ondertrouwregister Gereformeerden in Suriname 1747-1766

Dit is de namenindex op het ondertrouwregister. Door in het zoekresultaat te klikken op de link achter ‘Scan pagina uit register’ krijgt u meteen de scan van de inschrijving van ondertrouw van deze persoon te zien.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00392

 

1.12. Boeroes en nazaten in Suriname 1845-1950

Dit door Okke ten Hove gemaakte databestand bevat persoons- en gezinsgegevens over de boeroes, Nederlandse immigranten en hun nakomelingen, die zich in de periode juni 1845 – januari 1853 in Suriname hebben gevestigd om daar als zelfstandige landbouwers te gaan werken.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00343

  

1.13. Lidmaten der Evangelische Broedergemeente Suriname 1779-1828

Dit databestand bevat de namen van leden van de Evangelische Broedergemeente Suriname die in de periode 1779-1828 gedoopt zijn. Het betreft alleen op dat moment al vrije mensen, geen nog in slavernij verkerende mensen. De volgende gegevens worden vermeld: de naam of de slavennaam van de gedoopte, zijn of haar doopnaam, de datum van de doop en eventueel (indien bekend) de geboortedatum en de overlijdensdatum.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00226

 

1.14. Twee indexen op naamlijsten van ambtenaren in Suriname 1820-1828 en 1850-1918 en de bijbehorende naamlijsten

De eerste index (1820-1828) verwijst naar de naamlijsten in archiefinventarisnummer 2.10.01, archief Ministerie van Koloniën 1814-1849, inventarisnummer 3599 (wel zelf even lijstnummer en volgnummer noteren en daarmee de scan in het bestand opzoeken, want index en lijst zijn wel tot op inventarisnummer, maar niet tot op scannummer aan elkaar gelinkt).

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00284

De tweede index (1850-1918) verwijst naar de naamlijsten in archiefinventarisnummer 2.10.36.22, archief Ministerie van Kolonien, Stamboeken burgerlijke ambtenaren 1836-1936, inventarisnummers 891-899 (wel zelf even folionummer noteren en daarmee de scan in het bestand opzoeken, want index en lijst zijn wel tot op inventarisnummer, maar niet tot op scannummer aan elkaar gelinkt).

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00290

 

1.15. Zoeken in alle databestanden van het Nationaal Archief Nederland tegelijk

Het is ook mogelijk met één zoekopdracht in alle databestanden van het Nationaal Archief Nederland (door het NAN indexen genoemd) tegelijk te zoeken.

Dat gaat via onderstaande link:

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoeken?activeTab=nt_legacy

Vul de zoekterm in in het zoekveld bovenaan de pagina.

 

1.16. Slavenregister 1839-1863 en deel emancipatieregister 1863 Curaçao

Dit via een samenwerking tussen de Radboud Universiteit Nijmegen/Stichting Historische Database Suriname Curacao, het Nationaal Archief Curaçao en de University of Curaçao gemaakte databestand (met achterliggende scans) combineert gegevens uit het slavenregister en het emancipatieregister van Curacao. Als u hier de zoekterm ‘suriname’ invoert krijgt u diverse treffers.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00462

 

1.17. Slavenregister 1818 Berbice

Databestand gemaakt door Hans van Dooren. Net als de slavenregisters van Suriname en Curaçao bevatten de slavenregisters van Berbice alleen de namen van de eigenaren en de voornamen van de slaven.

Link naar excel-bestand.

 

1.18. Hoofdgeldlijst 1805-1818

Voorloper van de bevolkingsadministratie van Paramaribo.
Artikel met daarin link naar databestand, gemaakt door Henk Muntjewerff.

Link naar artikel in PDF.

 

1.19. Index op plantage-inventarissen 1698-1780

Gemaakt door Philip Dikland.

Link naar excel-bestand.

 

1.20. Index Japanse Interneringskaarten KNIL en Marine 1942-1945.
Hierin ook verschillende mensen van Surinaamse afkomst. Zie ook de lijst van Japanse karakters, waarmee de kaarten verder ontcijferd kunnen worden.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/japanse-interneringskaarten-knil-en-marine