1. Databestanden met zoekfunctie

 1. Volkstelling Suriname 1921

  In de Volkstelling 1921 vindt u vrijwel alle in 1921 in Suriname wonende mensen op hun huisadres bij elkaar. De meeste van deze personen zijn dus tussen ongeveer 1850 en 1921 geboren. Grote kans dat u uw ouders, grootouders of zelfs overgrootouders hierin terugvindt.
  De eigenlijke persoonsgegevens van de telling, zoals naam, geboortedatum en –plaats, onderlinge (familie)relaties van de bewoners en nog verschillende andere gegevens, vindt u op de registratielijsten van de bewoners per huisadres.
  In de index op naam (Index Namenklappers genoemd) kunt u zoeken op achternaam en voorletters. Klik in het gevonden resultaat vervolgens op de koppeling ‘Scan Registratieblad’ om direct de bijbehorende registratielijst te vinden.
  In de index op adres (Index Registratielijsten genoemd) kunt u vanuit het adres eveneens de bijbehorende registratielijst vinden.
  Het volledige archief van de Volkstelling 1921 is te vinden onder archiefinventarisnummer 2.10.19.01.

  Index op naam: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00445
  Index op adres: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00453

  U kunt ook op naam zoeken via de website Open Archieven. Voordeel hiervan is dat u het voorblad van de registratielijst van de gezochte persoon direct rechtsonder in de pagina ziet. Door hierop te klikken komt u meteen bij het voorblad en door vervolgens op ‘volgende’ te klikken bij de binnenbladen van de lijst. Voordeel is ook, dat zoeken op naam via deze website soms wel een resultaat geeft, terwijl de index op de site van het Nationaal Archief geen resultaat geeft. Hieronder de link naar de Surinaamse Volkstelling 1921 op Open Archieven:

  https://www.openarch.nl/indexen/5/eerste_algemene_volkstelling_suriname_1921

 2. Registers van de Burgerlijke Stand Suriname

  Met de in de volkstelling 1921 gevonden geboortedatum en –plaats van een persoon kunt u in de registers van de Burgerlijke Stand verder zoeken naar meer informatie over deze persoon, o.a. wie zijn of haar ouders waren. In de registers van de Burgerlijke Stand vindt u o.a. geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten. Ze zijn chronologisch gerangschikt.
  De Burgerlijke Stand is in Suriname in 1828 ingevoerd. Tot 1863 werden er alleen vrije personen (d.w.z. geen slaaf zijnde) in opgenomen. Alleen van personen die langer dan 100 jaar geleden zijn geboren, zijn de geboorteakten openbaar. Bij huwelijksakten is de openbaarheidstermijn 75 jaar en bij overlijdensakten 50 jaar.
  Helaas zijn de registers van de Burgerlijke Stand Suriname nog niet online beschikbaar. Omdat er wel concrete plannen zijn om ze te digitaliseren, worden ze in dit overzicht op AlleSurinamers.org wel alvast bij de databestanden ingedeeld.
  De registers kunnen worden ingezien op de leeszaal van het Nationaal Archief Suriname, deels op microfiche en deels als origineel.
  Op de leeszaal van het Nationaal Archief Nederland kan een deel van de registers op microfiche worden ingezien. U kunt ze (na inloggen) online reserveren:

  geboorten Paramaribo 1828-1918: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.61
  huwelijken Paramaribo 1801-1935: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.71
  huwelijken Districten 1860-1941: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.72
  overlijden Paramaribo 1858-1960: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.67
  overlijden Districten 1845-1928: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.73

  Let op:
  Omdat de fiches in dozen zijn verpakt en iedere doos meerdere jaren van het betreffende register bevat, is de kans aanwezig dat u bij uw reservering de melding krijgt dat het door u gevraagde jaar niet beschikbaar is. Dit betekent dat een andere onderzoeker de doos waarin dat jaar zit, al eerder voor raadpleging op hetzelfde moment heeft aangevraagd. Het betekent echter niet dat u hierom moet afzien van uw geplande reis naar Den Haag. U kunt die andere onderzoeker immers aantreffen bij de microfiche-apparaten in de leeszaal van het Nationaal Archief en met hem of haar afspreken dat u beiden in onderling overleg van dezelfde doos gebruik kunt maken. Bedenk hierbij wel dat het niet is toegestaan hierover hardop met elkaar in de leeszaal te converseren. Doe dit dus even buiten de leeszaal.

 3. Emancipatie Suriname en Nederlandse Antillen 1863

  Dit databestand bevat de toegekende voornamen en familienamen van alle op 1 juli 1863 in Suriname vrijverklaarde slaven en de namen van hun voormalige eigenaren. Plus details over familierelaties, beroepen, religies, eigendomsverhoudingen en compensatiebetalingen aan de voormalige eigenaren.

  https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00341

 4. Manumissies Suriname 1832-1863

  Dit databestand bevat de toegekende voornamen en familienamen van alle tussen 1832 en 1863 in Suriname gemanumitteerde (op individuele basis vrijgelaten) slaven en de namen van hun voormalige eigenaren. Plus persoonlijke details en details over het proces van vrijlating.

  https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00340

 5. Slavenregisters Suriname 1830-1863

  Dit databestand (met achterliggende scans) bevat de (voor)namen van slaafgemaakten die tussen 1830 en 1863 in Suriname geleefd hebben en de namen van hun eigenaren. Plus gegevens over aankoop, verkoop, geboorte, overlijden en manumissie. Bij inschrijvingen vanaf 1848 is doorgaans ook de naam van de moeder vermeld.
  Om een bepaalde slaafgemaakte voorouder in de slavenregisters terug te kunnen vinden moet u eerst de naam van de eigenaar weten. Van tussen 1832 en 1863 vrijverklaarde slaven vindt u de toegekende familienaam en de naam van de voormalige eigenaar in het databestand Manumissies 1832-1863. Van de in 1863 bij de emancipatie vrijverklaarde slaven vindt u deze gegevens in het databestand Emancipatie Suriname en Nederlandse Antillen 1863.
  Soms levert de combinatie van voornaam en naam van de moeder (indien bekend) ook een positief zoekresultaat.
  Sinds 31 oktober 2019 staat het volledige databestand van alle bewaard gebleven registers over de periode 1830-1863 online.

  https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00461

 6. Wiewaswie

  De databestanden Emancipatie 1863, Manumissies 1832-1863 en Slavenregisters 1830-1863 zijn ook integraal onderdeel van Wiewaswie, de enorme genealogische database van het Centraal Bureau voor Genealogie en een groot aantal samenwerkende archiefinstellingen.
  Om de selectie van zoekresultaten te beperken tot de Surinaamse data, moet u onder ‘uitgebreid zoeken’ bij ‘land’ kiezen voor ‘wereld’, vervolgens bij ‘regio’ voor ‘overzee’ en tot slot bij het verfijnen van de zoekresultaten bij ‘documenttype’ voor ‘bevolkingsregister’.
  De scans van de slavenregisters die in Wiewaswie staan, zijn in een hogere kwaliteit te downloaden dan de scans van de slavenregisters die op Nationaalarchief.nl staan.

  wiewaswie.nl

 7. Chinese immigranten in Suriname 1853-1873

  Dit databestand bevat de namen en persoonlijke gegevens van tussen 1853 en 1873 naar Suriname gekomen Chinese contractarbeiders.

  https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00347

 8. Hindostaanse immigranten in Suriname 1873-1916
  Dit databestand bevat de namen en persoonlijke gegevens van tussen 1873 en 1916 naar Suriname gekomen Hindostaanse contractarbeiders.

  https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00345

 9. Javaanse immigranten in Suriname 1890-1939

  Dit databestand bevat de namen en persoonlijke gegevens van tussen 1890 en 1939 naar Suriname gekomen Javaanse contractarbeiders.

  https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00346


 10. Gereformeerden in Suriname 1688-1792

  Dit databestand bevat gegevens over doop, trouwen en begraven van leden van de ‘Nederduits Hervormde’ of ‘Nederduits Gereformeerde’ kerk in Suriname.

  https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00342

 11. Ondertrouwregister Gereformeerden in Suriname 1747-1766

  Dit is de namenindex op het ondertrouwregister. Door in het zoekresultaat te klikken op de link achter ‘Scan pagina uit register’ krijgt u meteen de scan van de inschrijving van ondertrouw van deze persoon te zien.

  https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00392

 12. Boeroes en nazaten in Suriname 1845-1950

  Dit databestand bevat persoons- en gezinsgegevens over de boeroes, Nederlandse immigranten en hun nakomelingen, die zich in de periode juni 1845 – januari 1853 in Suriname hebben gevestigd om daar als zelfstandige landbouwers te gaan werken.

  https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00343

 13. Lidmaten der Evangelische Broedergemeente Suriname 1779-1828

  Dit databestand bevat de namen van de leden van de Evangelische Broedergemeente Suriname die in de periode 1779-1828 gedoopt zijn, met de volgende gegevens: de naam of de slavennaam van de gedoopte, zijn of haar doopnaam, de datum van de doop en eventueel (indien bekend) de geboortedatum en de overlijdensdatum.

  https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00226

 14. Twee indexen op naamlijsten van ambtenaren in Suriname 1820-1828 en 1850-1918

  De eerste index verwijst naar de naamlijsten in archiefinventarisnummer 2.10.01, archief Ministerie van Koloniën 1814-1849, inventarisnummer 3599.
  De tweede index verwijst naar de naamlijsten in archiefinventarisnummer 2.10.36.22, archief Ministerie van Kolonien, Stamboeken burgerlijke ambtenaren 1836-1936, inventarisnummers 891-899.
  De naamlijsten zelf zijn niet online beschikbaar, maar kunnen op de leeszaal van het Nationaal Archief Nederland ingezien worden.

  https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00284 en https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00290

 15. Zoeken in alle databestanden van het Nationaal Archief Nederland tegelijk

  Het is ook mogelijk met één zoekopdracht in alle databestanden van het Nationaal Archief Nederland (door het NAN indexen genoemd) tegelijk te zoeken.

  Ga hiervoor op de site nationaalarchief.nl naar de pagina Onderzoeken, vervolgens naar Collecties en daarna naar Indexen. Vul daarna de zoekterm in in het zoekveld bovenaan de pagina.