2. Gedigitaliseerde archieven

 

2.1. Overzicht van archieven over Suriname in het Nationaal Archief Nederland

Dit uitgebreide overzicht is de handigste toegang tot de archieven over Suriname in het Nationaal Archief Nederland, ook tot de gedigitaliseerde archieven.
Door in het overzicht te klikken op het archiefinventarisnummer achter de naam van het archief komt u in de inhoudsopgave van het archief. 
Bij een aantal archieven op de lijst kunt u daarna doorklikken naar de scans van het gedigitaliseerde archief. Of dit bij een bepaald archief mogelijk is, merkt u vanzelf als u op een inventarisnummer in de inhoudsopgave van het archief klikt. Het aantal gedigitaliseerde archieven neemt nog steeds toe.  

Klikt u vooral ook eens door naar de zoekhulpen ‘Suriname’, ‘Koloniaal’, ‘Slavernij’en ‘Migratie’.  

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/suriname/overzicht-van-archieven-over-suriname

De genealogisch meest interessante archieven uit het overzicht zijn hierna op de rij gezet, met een korte toelichting per archief en de bijbehorende koppeling naar het archief.

 

2.2. Archieven.nl

Een enorm databestand van De Ree Archiefsystemen, gevuld door 88 deelnemende organisaties. Hierin ook Suriname-gerelateerde persoonsgegevens.

www.archieven.nl

 

2.3. Notarieel archief 1699-1828  

Dit is het Notarieel Archief van Suriname over de periode 1699-1828, voor zover bewaard gebleven. Genealogisch interessant zijn o.a. testamenten en de afwikkeling daarvan, akten van huwelijkse voorwaarden, borgstellingen voor manumissies, inventarisaties van boedels en plantages.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.11.14

In dit archief bevinden zich o.a. ook twee collecties van (in boeken samengebonden) testamenten, besloten testamenten, codicillen en akten van opening van besloten testamenten:
Periode 1708-1816: inventarisnummers 1 t/m 102 en
Periode 1816-1828: inventarisnummers 804 t/m 824

De meeste van deze boeken hebben (voor- of achterin) een alfabetische index op de namen van de comparanten in de akten, d.w.z. de persoon of personen die de akte bij de notaris hebben laten opstellen.

Genealogisch onderzoekster Carla Jonkers heeft van de 12 boeken waarin deze index ontbreekt, zelf namenindexen samengesteld, die direct verwijzen naar het scannummer van de eerste bladzijde van de desbetreffende akte. Zij stelt deze indexen graag in een PDF ter beschikking aan andere onderzoekers.

De inhoudsopgave van de PDF is als volgt:
Pagina 1: inventarisnummer 23, betreft het tweede halfjaar 1744
Pagina 2: inventarisnummer 31, betreft het jaar 1761
Pagina 5: inventarisnummer 36, betreft het jaar 1767
Pagina 8: inventarisnummer 42, betreft het jaar 1779
Pagina 10: inventarisnummer 47, betreft jan t/m jul 1782
Pagina 11: inventarisnummer 50, betreft tweede halfjaar 1783
Pagina 12: inventarisnummer 70, betreft eerste halfjaar 1794
Pagina 13: inventarisnummer 76, betreft het jaar 1799
Pagina 15: inventarisnummer 82, betreft het eerste halfjaar 1803
Pagina 17: inventarisnummer 806, betreft het eerste halfjaar 1818
Pagina 19: inventarisnummer 811, betreft het eerste halfjaar 1822
Pagina 21: inventarisnummer 817, betreft het eerste halfjaar 1825

Met dank aan Carla, hieronder de hyperlink naar de PDF:

 

2.4. Notarieel archief 1828-1845

Dit is het Notarieel Archief van Suriname over de periode 1828-1845, voor zover bewaard gebleven.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.11.15

De notariële archieven van na 1845, voor zover het akten ouder dan 30 jaar betreft, bevinden zich in het Nationaal Archief Suriname. Ze zijn niet gedigitaliseerd en u kunt ze in de leeszaal van het archief alleen raadplegen na voorafgaande toestemming van de Bewaarder van het Notarieel Archief in Suriname. Deze functie wordt momenteel vervuld door notaris Mr. J.G. Kemp, Mr. F.H.R. Lim A Po straat 15, Paramaribo, e-mail: kemp@notariskemp.com, telefoon 520148. Houdt u rekening met kosten en proceduretijd.
Akten jonger dan 30 jaar bevinden zich bij de notaris waar de desbetreffende akte gepasseerd is.

 

2.5. Wees- en Onbeheerde Boedelkamer 1788-1828

De naam van dit archief is voluit: Archief van de Nieuwe Wees-, Curatele en Onbeheerde Boedelkamer van Suriname. Een onbeheerde boedel is de nalatenschap van iemand die tijdens zijn/haar leven geen testament heeft gemaakt of die niemand heeft aangewezen om de nalatenschap te regelen. 
Inventarisnummer 79 bevat een Register van alle boedels, aan de Kamer gedevolveerd, 1788-1823, met alfabetische naamwijzer. 

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.11.12

Onder de inventarisnummers 123-128 vindt u de zgn. Notulenboeken van de boedelbereddering 1788-1826. Ter toelichting en als voorbeeld: tot scan 53 is inventarisnummer 123 een alfabetische index, daarna beschrijvingen van de situatie die de dienstdoende ambtenaar van de boedelkamer aantrof in het huis van de overledene.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.11.12/invnr/123/file/NL-HaNA_1.05.11.12_123_0001

 

2.6. Wees- en Onbeheerde Boedelkamer 1828-1876

Ook dit archief bevat een veelheid aan persoonsinformatie. Genealogisch zeer interessant zijn de volgende onderdelen:
– De inventarisnummers 108-126: de zgn. ‘Notulenboeken van dagelijksche verrichtingen’ over de periode 1828-1869: korte verslagen van de betrokken ambtenaren over de eerste bevindingen na het overlijden van een bepaalde persoon, met name de beantwoording van de vraag of er in het onderhavige geval inderdaad sprake is van minderjarige wezen en/of een onbeheerde boedel.
– De inventarisnummers 280-308: registers van overledenen en boedels; de oudste registers dateren van 1789, de jongste van 1877.
– De inventarisnummers 754-3025: 2.271 alfabetisch op achternaam geordende dossiers van onbeheerde boedels en wezen over de periode 1828-1876.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.11.13

 

2.7. De Doop-, Trouw- en Begraafboeken 1662-1828 

De doop-, trouw- en begraafboeken van de Christelijke en Joodse geloofsgemeenschappen in Suriname vóór de invoering van de Burgerlijke Stand in 1828.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.11.16

 

2.8. Het archief van de Portugees-Israëlitische Gemeente in Suriname 1677-1906    

Het volledige archief van deze geloofsgemeenschap, met uitzondering van de DTB-boeken van de Joodse gemeente. Zij zijn bereikbaar via de vorige link. 

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.11.18

 

2.9. Stamboeken van militairen in Oost- en West-Indië 1815-1954

Stamboeken van officieren, onderofficieren en minderen. Gegevens over gagementen en pensioenen.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.50

 

2.10. Handschriftherkenning

Zeer veel belovend is de nieuwe ontwikkeling waarin steeds meer handgeschreven bronnen doorzoekbaar gemaakt worden met behulp van transcriptietechniek en kunstmatige intelligentie. Dit zal in de toekomst het zoeken in gedigitaliseerde archieven met gescande handschriften aanzienlijk vergemakkelijken.

Hieronder de linken naar:
– het project De ijsberg zichtbaar maken, over de achtergrond van dit grootschalige project van het Nationaal Archief Nederland, in samenwerking met een aantal andere archiefinstellingen. Zie de eerste link.
– de website zoekintranscripties.nl, waarop nu o.a. in een aantal Nederlandse notariële bronnen gezocht kan worden. Deze bronnen bevatten ook akten die (deels) betrekking hebben op Suriname. In de toekomst zullen steeds meer bronnen via deze (verzamel)site toegankelijk gemaakt worden. Zie de tweede link.
– de zoekmachine van Gerhard de Kok, waarmee o.a. in een aantal koloniale bronnen (waaronder de Sociëteit van Suriname) gezocht kan worden. Zie de derde link.
– de website Open Archieven, waarop in alle bovenstaande archieven (en nog meer) tegelijk gezocht kan worden. Zie de vierde link.

https://www.nationaalarchief.nl/over-het-na/datalab-nationaal-archief/handschriftherkenning

https://www.nationaalarchief.nl/beleven/nieuws/zoekintranscriptiesnl-nu-al-beschikbaar-gesteld-voor-publiek

https://dekok.xyz/htrsearch/

https://www.openarch.nl/htr/

 

2.11. Tegemoetkomingsgelden en eigenarendatabase 1863

In het archief van de Rekenkamer 1814-1919, 2.02.09.08, inv.nrs. 223-237, bevinden zich de borderellen van aangifte (met alle bijlagen) om voor de zgn. tegemoetkomingsgelden bij de opheffing van de slavernij in Suriname in aanmerking te komen. De borderellen liggen op alfabetische volgorde, op plantagenaam of naam van de particuliere eigenaar. Dit vormt een belangrijke aanvulling op het databestand Surinaamse Emancipatie 1863. In de bijlagen bij de borderellen is veel informatie over de voormalige eigenaren te vinden. Hieruit kan o.a. worden afgeleid welke personen in 1863 (deel)belangen hadden in Surinaamse plantages.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.02.09.08/invnr/%40235~223-248

Op 1 juli 2023 publiceerde Dagblad NRC in het kader van het door haar aangelegde Dossier Slavernij een uitgebreid artikel over de compensatiebetalingen aan de voormalige eigenaren in 1863. Welke slavenhouder kreeg in 1863 compensatie van de Nederlandse overheid voor de afschaffing van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, St Maarten en St Eustatius en hoeveel? Dat is nu op te zoeken in een plantagekaart van Suriname en een datatabel. Deze gegevens zijn gebaseerd op bovenstaand archief. Historicus Okke ten Hove heeft de dossiers overgeschreven en daarna gedigitaliseerd. NRC heeft de gegevens geautomatiseerd verwerkt en handmatig bijgewerkt en aanvullend onderzoek gedaan. De directe link naar de pagina met kaart en database is:

https://www.nrc.nl/nieuws/2023/06/30/zoveel-geld-leverde-de-afschaffing-van-de-slavernij-de-slavenhouders-op-a4168561

De kaart en database staan tijdelijk op de website van Dagblad NRC, in afwachting van definitieve en structurele plaatsing op een voor het algemene publiek kosteloos toegankelijke website.

 

2.12. Sociëteit van Suriname 1682-1795

Dit archief (1.05.03) van het bestuur in Nederland met betrekking tot Suriname is volledig gescand. Bevat ook een duplicaat van een deel van het bestuursarchief van Suriname, waaronder de Resoluties van Gouverneur en Raden 1695-1795, inv.nrs. 127-183 en klappers daarop inv.nrs 184 en 185. Zie de eerste link.
Voorbeeld van interessante informatie: inv.nr. 394, scans 125 t/m 128. Lijst van overledenen in Suriname in 1789. Zie de tweede link.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.03/invnr/%40C~II~a~1~127-181

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.03/invnr/394/file/NL-HaNA_1.05.03_394_0125

 

2.13. Ministerie van Koloniën 1814-1850

Dit archief (2.10.01) van het bestuur in Nederland met betrekking tot Suriname is volledig gescand. Bevat ook een duplicaat van een deel van het bestuursarchief van Suriname, waaronder de Gouvernementsjournalen van Suriname 1816-1849, inv.nrs. 3328-3426. Zie de eerste link.
En bijvoorbeeld inv.nr. 3601: lijsten van personen van Europese oorsprong, overleden in Suriname februari 1816-juli 1829, en overleden Hoog-Duitse en Portugese Joden januari 1816-maart 1817. Zie de tweede link.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.01/invnr/%402~2.2~2.2.2~2.2.2.2~2.2.2.2.1

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.01/invnr/3601/file/NL-HaNA_2.10.01_3601_0001

 

2.14. Ministerie van Koloniën 1850-1900

Dit archief (2.10.02) van het bestuur in Nederland met betrekking tot Suriname is volledig gescand. Bevat een duplicaat van een deel van het bestuursarchief van Suriname, waaronder de Gouvernementsjournalen van Suriname 1850-1900, inv.nrs. 6797-6914 en 6943-7104. Bijzonder hieraan is, dat dit duplicaat nu wel online is, maar het origineel, dat zich in het NAS bevindt, nog niet.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.02/invnr/%40C.~3.6~3.6.3

 

2.15. Diverse opgaven van personen 1729-1801

Opgaven van blanken, vrijen en slaven, roosters van opgecommendeerden, rapporten betreffende weggelopen en wedergekregen slaven, ingezonden door de burgerkapiteins, 1729-1801. Raad van Politie, archiefinventarisnummer 1.05.10.02, inv.nrs. 580-605. Zie de eerste link.
Zie bijvoorbeeld inv.nr. 581, scan 6, soort wijkregister uit 1770, opgesteld door Burgerkapitein Sijfken, zelfs met namen van slaven. Zie de tweede link.
Maar ook scan 123, waarop een voorbeeld van een lijst van plantages met hun ‘merk’. Zie de derde link.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.10.02/invnr/%40580-605

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.10.02/invnr/581/file/NL-HaNA_1.05.10.02_581_0006

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.10.02/invnr/581/file/NL-HaNA_1.05.10.02_581_0123

 

2.16. Brieven aan de Commissaris voor het Staatstoezicht 1871

Register van in 1871 aan de Commissaris voor het Staatstoezicht gezonden brieven. In: het Archief van het Drostambt Nickerie c.a., 1.05.11.10, inv.nr. 13. (met dank aan Ank de Vogel).
Hierin bijvoorbeeld scan 3 over 3 huwelijken van onder staatstoezicht gestelden.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.11.10/invnr/13/file/NL-HaNA_1.05.11.10_13_0003

 

2.17. Chinese immigranten op plantage Catharina Sophia 1859-1861

Werkroosters en betalingslijsten der Chinesche Immigranten van de plantage Catharina Sophia 1859-1861. In: Particuliere West-Indische Bank in  Suriname 1829-1870, 1.05.11.17, inv.nr. 170, scans 7-67 (met dank aan Ank de Vogel).

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.11.17/invnr/170/file/NL-HaNA_1.05.11.17_170_0007

 

2.18. Surinaamse studenten in Nederland 1960-1962

Lijsten van in Nederland studerende Surinamers 1960-1962. In: Archief van de Gouverneur, Kabinet 1951-1975, 2.10.26, inv.nr. 3042.  (met dank aan Ank de Vogel).

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.26/invnr/3042/file/NL-HaNA_2.10.26_3042_0001

 

2.19. Landsslaven en vrije arbeiders op Landsgrond Boniface 1835

Lijst van landsslaven en vrije arbeiders op Landsgrond Boniface in 1835. In: Gouverneur-Generaal West-Indische Bezittingen, 1.05.08.01, inv.nr. 603, scans 49 t/m 54.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.08.01/invnr/603/file/NL-HaNA_1.05.08.01_603_0049

 

2.20. Doop- en trouwboek van de Waalsche Gemeente Paramaribo 1695-1790

In 1951 bij de Bibliotheque Wallone in Leiden verfilmd door de Mormonen. Bevat: dopen Waalse kerk 1687-1733, dopen Waalse kerk 1770-1792, dopen Hollandse kerk 1770-1790, huwelijken Hollandse en Waalse kerk 1696-1730.
Betreft scans 107 t/m 226 (alfabetische namenindex in scans 203 t/m 225). Inloggen op (gratis) account bij Familysearch nodig (met dank aan Carla Jonkers).

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSX9-X9VH-G?cat=370424