2. Gedigitaliseerde archieven

 1. Overzicht van archieven over Suriname in het Nationaal Archief Nederland

  Dit uitgebreide overzicht is de handigste toegang tot de archieven over Suriname in het Nationaal Archief Nederland, ook tot de gedigitaliseerde archieven.
  Door in het overzicht te klikken op het archiefinventarisnummer achter de naam van het archief komt u in de inhoudsopgave van het archief. 
  Bij een aantal archieven op de lijst kunt u daarna doorklikken naar de scans van het gedigitaliseerde archief. Of dit bij een bepaald archief mogelijk is, ziet u in de inhoudsopgave aan het tabblad ‘Scans’, met daarachter tussen haakjes het aantal scans dat het archief telt. Als dit tabblad ontbreekt, zijn er (nog) geen scans beschikbaar. Het aantal (deels) gedigitaliseerde archieven groeit nog voortdurend. 

  Klikt u vooral ook eens door naar de zoekhulpen ‘Suriname’, ‘Koloniaal’, ‘Slavernij’en ‘Migratie’.  

  https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/suriname/overzicht-van-archieven-over-suriname

  De genealogisch meest interessante archieven uit het overzicht zijn hierna op de rij gezet, met een korte toelichting per archief en de bijbehorende koppeling naar het archief.

2. Volkstelling Suriname 1950

Dit is de link naar het volledige archief van de volkstelling 1950. Maar alleen de telkaarten van personen die langer dan 100 jaar geleden geboren zijn en die in 1950 nog in leven waren, zijn openbaar. De scans zijn te vinden onder ‘stukken betreffende de telling’ en vervolgens ‘telkaarten van de personentelling’. Van de subcategorieën die onderscheiden worden, zijn alleen de categorieën die volledig bestaan uit personen die langer dan 100 jaar geleden zijn geboren, openbaar. Let op: de scans staan niet op alfabetische volgorde!

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.19.02

3. Wijkregisters 1828 t/m 1832

De wijkregisters bevatten de namen en verschillende andere persoonsgegevens van alle vrije inwoners van Paramaribo, geregistreerd per woonadres. De registers over de periode 1828 t/m 1832 staan onder de inventarisnummers 58 t/m 68. Hier kunt u doorklikken naar de scans. 

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.11.09

4. Wijkregisters 1833 t/m 1845

Hier kunt u bij de inventarisnummers 635 t/m 698 doorklikken naar de scans van de wijkregisters over deze periode. 

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.08.01

5. Notarieel archief 1699-1828  

Dit is het Notarieel Archief over de periode 1699-1828, voor zover bewaard gebleven. Genealogisch interessant zijn o.a. testamenten en de afwikkeling daarvan, akten van huwelijkse voorwaarden, borgstellingen voor manumissies, inventarisaties van boedels en plantages.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.11.14

6. Notarieel archief 1828-1845

Dit is het Notarieel Archief over de periode 1828-1845, voor zover bewaard gebleven.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.11.1

De notariële archieven van na 1845, voor zover het akten ouder dan 30 jaar betreft, bevinden zich in het Nationaal Archief Suriname. Ze zijn niet gedigitaliseerd en u kunt ze in de leeszaal van het archief alleen raadplegen na voorafgaande toestemming van de Bewaarder van het Notarieel Archief in Suriname. Deze functie wordt momenteel vervuld door notaris Mr. R.B. Babb, Slangenhoutstraat 55, Paramaribo, e-mail: notariskantoor.mr.babb@outlook.com, telefoon 40639. Houdt u rekening met kosten en proceduretijd.
De akten jonger dan 30 jaar bevinden zich bij de notaris waar de akte gepasseerd is.

7. Wees- en Onbeheerde Boedelkamer 1788-1828

De naam van dit archief is voluit: Archief van de Nieuwe Wees-, Curatele en Onbeheerde Boedelkamer van Suriname. Een onbeheerde boedel is de nalatenschap van iemand die tijdens zijn/haar leven geen testament heeft gemaakt of die niemand heeft aangewezen om de nalatenschap te regelen. 
Inventarisnummer 79 bevat een Register van alle boedels, aan de Kamer gedevolveerd, 1788-1823, met alfabetische naamwijzer. 

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.11.12

8. Wees- en Onbeheerde Boedelkamer 1828-1876

Ook dit archief bevat een veelheid aan persoonsinformatie. Genealogisch zeer interessant zijn de volgende onderdelen:
– De inventarisnummers 108-126: de zgn. ‘Notulenboeken van dagelijksche verrichtingen’ over de periode 1828-1869: korte verslagen van de betrokken ambtenaren over de eerste bevindingen na het overlijden van een bepaalde persoon, met name de beantwoording van de vraag of er in het onderhavige geval inderdaad sprake is van minderjarige wezen en/of een onbeheerde boedel.
– De inventarisnummers 280-308: registers van overledenen en boedels; de oudste registers dateren van 1789, de jongste van 1877.
– De inventarisnummers 754-3025: 2.271 alfabetisch op achternaam geordende dossiers van onbeheerde boedels en wezen over de periode 1828-1876.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.11.13

9. De DTB-boeken 1662-1828  

De doop-, trouw- en begraafboeken van de Christelijke en Joodse geloofsgemeenschappen in Suriname vóór de invoering van de Burgerlijke Stand in 1828.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.11.16

10. Het archief van de Portugees-Israëlitische Gemeente in Suriname 1677-1906    

Het volledige archief van deze geloofsgemeenschap, met uitzondering van de DTB-boeken van de Joodse gemeente. Zij zijn bereikbaar via de vorige link. 

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.11.18

11. Ministerie van Koloniën: Stamboeken van militairen in Oost- en West-Indië 1815-1954

Stamboeken van officieren, onderofficieren en minderen. Gegevens over gagementen en pensioenen.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.50