Nieuw

Nieuw per 2 januari 2024
In het kader van Openbaarheidsdag 2024 heeft het Nationaal Archief Nederland ook de geboorte- en erkenningsakten van Paramaribo over het jaar 1923 openbaar gemaakt. Zie de laatste link van bron 1.2.

Nieuw per 3 december 2023
Naast het door de onderzoeker Okke ten Hove gemaakte databestand Manumissies Suriname 1832-1863 is nu ook digitaal beschikbaar: het boek Namen van vrijgemaakte slaven 1816-1827, door H.E. Lamur en H.E. Helstone. Voor het door de onderzoeker Huub van Helvoort gedigitaliseerde en aangevulde boek zie bron 1.4.
Tussen 1863 en 1899 zijn vanuit verschillende Brits-West-Indische gebieden in totaal 2.512 contractarbeiders naar Suriname gekomen. Hun namen en persoonlijke gegevens zijn door Prof. Dr. H.E. Lamur, Mr. N.H.A. Boldewijn en Drs. R. Dors overgenomen uit het archief van de Agent Generaal voor de Immigratie (in het Nationaal Archief Suriname) en in 2014 in boekvorm uitgegeven. Voor de index op familienamen in het boek zie bron 3.29.

Nieuw per 8 augustus 2023
Voor de manieren om online naar akten van de Surinaamse Burgerlijke Stand te zoeken zie bron 1.2. 
Naast de al langer online beschikbare databestanden over slavernij op Curaçao en in Berbice zijn nu ook databestanden over slavernij op Aruba en Sint Eustatius beschikbaar gekomen. De toegangen tot al deze databestanden zijn bij elkaar gebracht onder bron 1.17.
Zijn artikel over de lotgevallen van de vrije mannen van Frimangron in Wi Rutu 21.2 heeft Henk Muntjewerff aangevuld met extra informatie over de bewoners, hun erven en wat er later met die erven is gebeurd. Zie bron 1.18. voor het artikel en de extra informatie.
De eigenarendatabase die op 1 juli 2023 door Dagblad NRC is gepubliceerd, is toegevoegd aan de informatie over de in 1863 uitbetaalde tegemoetkomingsgelden. Zie bron 2.11.
De Surinaamse tijdschriften Wi Rutu, OSO en (Nieuwe) West-Indische Gids zijn ook online beschikbaar. Voor donateurs van de SSG zijn alle nummers van Wi Rutu vrij toegankelijk. Voor niet-donateurs zijn de nummers van de jaargangen ouder dan vijf jaar vrij toegankelijk. Alle nummers van OSO en (Nieuwe) West-Indische Gids zijn voor iedereen vrij toegankelijk. De toegangen tot de drie tijdschriften zijn bij elkaar gebracht onder bron 3.3.
Veel Surinaamse stamboomonderzoekers kenden Jan van Schaik. Hij was een wandelende encyclopedie als het ging om Surinaamse genealogie. Na zijn overlijden in 2020 hebben zijn erfgenamen zijn genealogische databestand, met daarin gegevens van 90.850 personen, overgedragen aan het bestuur van de SSG, met de wens om het bestand voor derden toegankelijk te maken. In overleg met de familie heeft het bestuur besloten dit via een aangewezen contactpersoon te doen. Zie bron 3.4.

Nieuw sinds mei 2023
Eindelijk is het zo ver! Sinds kort kunt u in de geboorteakten van Paramaribo over de periode 1828-1921 ook op naam zoeken. Dat kan via de database/index op de website van het Nationaal Archief Suriname, die door vrijwilligers via het project Historische Database Suriname Curaçao is gemaakt. Op de website is ook een zoekhulp aanwezig.
De directe link naar de database/index is:
https://nationaalarchief.sr/onderzoeken/alle-genealogie/genealogie-burgerlijke-stand/persons
En sinds kort zijn de akten van de Surinaamse Burgerlijke Stand ook beschikbaar via de website van het Nationaal Archief Nederland. De akten beslaan een langere periode dan de akten die op dit moment via de website van het Nationaal Archief Suriname beschikbaar worden gesteld, namelijk:
– geboorten Paramaribo 1828-1922
– erkenningen Paramaribo 1916-1922
– huwelijken Paramaribo 1801-1935
– huwelijken Districten 1860-1941
– echtscheidingen Paramaribo 1916-1930
– overlijden Paramaribo 1858-1960
 -overlijden Districten 1845-1928,
De directe link naar de scans van de akten op de website van het Nationaal Archief Nederland is:
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.61

Nieuw per 5 februari 2023
Met ingang van 5 februari 2023 zijn de wijkregisters 1828-1847 op een nieuwe manier ontsloten. Vanuit een overzichtelijk schema kunt u nu direct doorklikken naar de scans van de registers en naar de pdf’s die John Sang-Ajang, Philip Dikland, Cleo Valies en Carla Jonkers daarvan gemaakt hebben. Via de zoekfunctie op de website en in de pdf’s zelf kunt u op naam zoeken. Voor 72 van de in totaal 85 bewaard gebleven registers is een pdf beschikbaar. De resterende 13 pdf’s worden de komende tijd geleidelijk toegevoegd.
Zie bron 1.10. Wijkregisters 1828-1847.

Nieuw per 5 januari 2023
Op 5 januari 2023 is de nieuwe website van het Nationaal Archief Suriname gelanceerd: 
https://www.nationaalarchief.sr
Het is een ‘soft launch’, dat wil zeggen dat voorlopig alleen de scans van een beperkt aantal archieven erop zijn geplaatst. De scans van de overige archieven zullen de komende tijd geleidelijk worden toegevoegd.
Gelukkig is een deel van de Surinaamse Burgerlijke Stand nu al online beschikbaar:
geboorten Paramaribo 1828 t/m 1921
erkenningen Paramaribo 1916 t/m 1921
huwelijken Paramaribo 1801 t/m 1921
huwelijken Districten 1860 t/m 1921
overlijden Paramaribo 1858 t/m 1921
overlijden Districten 1845 t/m 1921.
Voor meer informatie en de directe link naar de scans van deze akten zie bron 1.2. Registers van de Burgerlijke Stand.

Nieuw per 23 februari 2022
Vanaf nu kunt u in het totaaloverzicht van de bronnen op de homepage direct doorklikken naar iedere bron. Dat werkt nu dus veel sneller en vanuit meer overzicht.

Nieuw per 3 oktober 2021
Op deze datum hebben de 30 nieuwe bronnen die op 22 mei 2021 op een aparte pagina waren geplaatst, een nieuwe plek gekregen. Ze zijn verdeeld over de 3 bestaande categorieën van bronnen: Databestanden met zoekfunctie, Gedigitaliseerde archieven en Bijzondere collecties.
Ter verbetering van de vindbaarheid is op de homepage een totaaloverzicht van de bronnen op AlleSurinamers.org toegevoegd.
Aan het notarieel archief 1699-1828 is een extra namenindex op testamenten, besloten testamenten, codicillen en akten van opening van besloten testamenten toegevoegd.

Nieuw per 22 mei 2021
Op deze datum zijn 30 nieuwe bronnen geplaatst op de aparte pagina Nieuw per 22 mei 2021 in het menu Bronnen.

Nieuw per 2 juli 2020
Het bericht van 8 april jl (zie hieronder) is alweer ingehaald door de tijd. Vanaf 2 juli 2020 staan alle 35 jaargangen van OSO, dus van 1982 tot en met 2016, online op de website van de dbnl. Zie de toelichting op de pagina ‘Bijzondere collecties’ in het menu onder  bronnen. De hierin opgenomen link is ongewijzigd gebleven.

Nieuw per 11 juni 2020
Alle jaargangen van de (Nieuwe) West-Indische Gids van 1919 tot heden staan als Open Access tijdschrift online op de website van uitgeverij Brill. Zie de nieuwe link met toelichting op de pagina ‘Bijzondere collecties’ in het menu onder Bronnen.

Nieuw per 8 april 2020
De eerste 24 jaargangen (van 1982 tot en met 2005) van OSO, Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis, staan nu online op de website van de digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (dbnl). Zie de nieuwe link met toelichting op de pagina ‘Bijzondere collecties’ in het menu onder Bronnen.

Nieuw per 10 februari 2020
De Handleiding Surinaamse Burgerlijke Stand staat nu in het menu onder Informatie. Als bijlage zijn 22 voorbeelden van in het verleden gebruikte modellen van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten opgenomen.

Nieuw per 31 oktober 2019
De volledige database van de  Surinaamse slavenregisters (1830-1863) staat nu online op de website van het Nationaal Archief Nederland. Zie de nieuwe link met toelichting op de pagina ‘Databestanden met zoekfunctie’ in het menu onder Bronnen.

Juli 2019: AlleSurinamers.org gaat van start !