3. Bijzondere collecties

 1. Surinaamse kranten op Delpher

  Een geweldige historische bron, om op het spoor te komen van allerlei ‘live-events’ van voorouders en om hun levensverhaal verder in te kleuren. Om de Surinaamse kranten te selecteren moet u eerst ‘Doorzoek kranten’ selecteren en vervolgens onder ‘uitgebreid zoeken’ bij verspreidingsgebied ‘Suriname’ aanvinken. Via de centrale zoekfunctie van Delpher kan vervolgens op naam gezocht worden, eventueel met toepassing van speciale selecties, zoals advertenties, artikelen en familieberichten.   

  https://www.delpher.nl


 2. Surinaamse almanakken 1789-1955

  Op de website van de digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (dbnl) staat een uitgebreide digitale collectie van Surinaamse Almanakken: momenteel zo’n 80 verschillende edities in full text, over de periode 1789-1955. Een fantastische historische bron, ook voor genealogisch onderzoek. Met de zoekfunctie ‘Zoek in almanakken’ kunt u op specifieke woorden in alle almanakken tegelijk zoeken.  Per almanak kan gezocht worden via de standaard zoekfunctie binnen de desbetreffende pdf-file.

  www.dbnl.org/titels/titels_suriname_almanak.php


 3. OSO, Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis

  OSO is een begrip voor alle hedendaagse Surinaamse historici en familieonderzoekers. Tussen 1976 en 1979 werd OSO als kwartaalblad uitgegeven door de Nijmeegse belangenvereniging Wi Na Wan. In 1982 startte een nieuwe serie, nu als halfjaarlijkse uitgave van de Stichting Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek (IBS). Het laatste nummer van OSO kwam uit in 2016.  Ook voor Surinaamse familieonderzoekers bevat OSO tal van interessante artikelen, boekbesprekingen en overzichten van uitgebrachte publicaties. Alle 35 jaargangen van de nieuwe serie, dus van 1982 tot en met 2016, zijn nu gedigitaliseerd en kunnen op de website van de digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (dbnl) geraadpleegd worden. Als u op onderstaande link klikt, komt u uit op de pagina met alle toegangen tot de 35 gedigitaliseerde jaargangen. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u ook op specifieke woorden in alle teksten tegelijk zoeken (bij ‘zoeken in’ eerst ‘OSO tijdschrift’ selecteren en daarna op deze plaats de zoekterm invullen).

  https://dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_oso001


 4. (Nieuwe) West-Indische Gids

  De West-Indische Gids verscheen voor het eerst in 1919, fuseerde in 1959 met Vox Guyanae uit Suriname en Christoffel uit Curaçao en ging daarna verder als Nieuwe West-Indische Gids/New West Indian Guide. Ook voor Surinaamse familieonderzoekers bevat het tal van belangwekkende artikelen. Het tijdschrift wordt tegenwoordig uitgegeven door uitgeverij Brill, dat er een volledig Open Access tijdschrift van gemaakt heeft. Dit betekent onder andere dat alle vanaf 1919 tot nu toe gepubliceerde artikelen online vrij beschikbaar zijn. De jaargangen staan in chronologische volgorde, van het heden naar het verleden. De artikelen kunnen los van elkaar als pdf gedownload worden. Er kan ook op trefwoord gezocht worden in titels en teksten.

  https://brill.com/view/journals/nwig/nwig-overview.xml


 5. Suriname Heritage Guide

  Dit is de toegang tot de verschillende erfgoed-databestanden van Philip Dikland. Met tal van afbeeldingen en kaarten en uitgebreide historische informatie over gebieden, plantages en gebouwen.

  www.suriname-heritage-guide.com


 6. Concordans Paramaribo

  Met behulp van de omzettingstabellen (concordans) op deze website kunt u een oud adres in Paramaribo terugvinden in het heden en een huidig adres vertalen naar een adres in het verleden. Na de eerste huisnummering in 1782 (nummering per wijk) zijn er omnummeringen geweest in 1817 (nummering per wijk), 1837 (nummering per wijk), 1885 (nummering per wijk) en 1921 (nummering per straat). Die laatste nummering geldt tegenwoordig nog steeds, met een paar wijzigingen en uiteraard de nodige uitbreidingen.
  Op de site staan ook de zgn. Huurwaardelijsten van woningen voor de jaren 1782, 1807, 1812, 1817, 1822, 1827, 1830 en 1837, waarop naast de huurwaarden ook de eigenaren van de woningen zijn vermeld. En daarnaast een lijst van transporten van onroerend goed in de periode 1830-1838 en diverse gedetailleerde kaarten van Paramaribo.

  www.concordansparamaribo.info


 7. Kaartencollectie Leupe

  Een omvangrijke, volledig digitaal beschikbare kaartenverzameling met zeeatlassen, zee- en landkaarten (gedrukt en in manuscript) en tekeningen. Hierin ook een groot aantal historische kaarten van Suriname.

  https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/4.VEL
  en het supplement daarop: 
  https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/4.VELH 8. Archievenoverzicht Nationaal Archief Suriname    

  De archieven in dit overzicht zijn niet digitaal toegankelijk, maar kunnen in de leeszaal van het NAS geraadpleegd worden.

  http://nationaalarchief.sr/collecties/archievenoverzicht


 9. Dutch Series Guyana   

  Vollledig gescande archieven van  de voormalige Nederlandse Koloniën Berbice, Essequibo en Demerara 1720-1814. Een belangrijke bron over het Guyanees-Nederlandse verleden.

  https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.21


 10. Stadsarchief Amsterdam

  Eén van de themasites op de website is ‘Amsterdam en slavernij’.
  De zoektermen ‘Suriname’ en ‘Surinamers’ bij de achiefinventarissen geven enkele honderden treffers. Sommige van de treffers betreffen geheel of gedeeltelijk gescande archieven.

  www.amsterdam.nl/stadsarchief


 11. Het Utrechts Archief

  Door de zoekterm ‘Suriname’ in te voeren vindt u diverse toegangen tot  informatie over Suriname en Surinamers. Met name inventarisnummer 212-1 is interessant. Dit betreft een kopie van een deel van het archief van de Evangelische Broedergemeente in Suriname. Het archief en de inventarislijst staan niet online, maar kunnen in de leeszaal geraadpleegd worden.  

  http://hetutrechtsarchief.nl


 12. Stamboomsuriname

  Op deze bronnensite van genealoog Denie Kasan vindt u, naast bekende koppelingen naar bronnen op andere websites, o.a. :
  – een lijst van de vrije gekleurde en zwarte bevolking van Suriname in 1811 (overgenomen uit de door de Engelsen in 1811 in Suriname gehouden volkstelling)
  – een aantal door John Sang Ajang getranscribeerde manumissierekesten uit de periode 1816-1829
  – een door John de Bye vervaardigde index op tussen 1801 en 1868 in Suriname gesloten huwelijken.  

  http://www.stamboomsuriname.nl/


 13. National Archives in Londen

  Door in de ‘catalogue’ de zoekterm ‘Surinam’ in te voeren vindt u bijna 1.000 toegangen tot informatie over Suriname en Surinamers, o.a. over de twee perioden van Engels tussenbewind over Suriname: 1799-1802 en 1804-1816.  

  www.nationalarchives.gov.uk


 14. Unitätsarchiv in Herrnhut

  Het centrale archief van de wereldwijde organisatie van de Moravische Broeders in Herrnhut (Duitsland). Hierin diverse ‘schaduwarchieven’ van Surinaamse documenten.

  www.archiv.ebu.de/startseite


 15. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

  Deze website van de Mormonen is de toegang tot de grootste genealogische database ter wereld. Deze bevat echter geen gegevens over Suriname die niet ook in andere bestaande databases gevonden kunnen worden. Wel kunnen in registers van andere landen soms gegevens over Surinamers gevonden worden. Zoals bijvoorbeeld in de ‘Brazilian immigration cards 1900-1965’.

  www.familysearch.org


 16. Aldfaer

  Het programma waarmee u alle door u gevonden persoonsgegevens kunt bewaren en met elkaar in verband kunt brengen. Hier gratis te downloaden.

  www.aldfaer.net


 17. Meehelpen met het maken van indexen

  Via https://ugc.jayveel.nl/ kunt u meehelpen met het maken van een index op de Volkstelling 1950.

  In de toekomst (moment wordt nog bekend gemaakt) kunt u via https://velehanden.nl/ meehelpen met het maken van diverse indexen op de registers van de Burgerlijke Stand Suriname.