Databestanden

  1. DatabestandenVolkstelling Suriname 1921

In de Volkstelling 1921 vindt u vrijwel alle in 1921 in Suriname wonende mensen op hun huisadres bij elkaar. De meeste van deze personen zijn dus tussen ongeveer 1850 en 1921 geboren. Grote kans dat u uw ouders, grootouders of zelfs overgrootouders hierin terugvindt. 
De eigenlijke persoonsgegevens van de telling, zoals naam, geboortedatum en –plaats, onderlinge (familie)relaties van de bewoners en nog verschillende andere gegevens, vindt u op de registratielijsten van de bewoners per huisadres.
In de index op naam (Index Namenklappers genoemd) kunt u zoeken op achternaam en voorletters. Klik in het gevonden resultaat vervolgens op de koppeling ‘Scan Registratieblad’om direct de bijbehorende registratielijst te vinden. 
In de index op adres (Index Registratielijsten genoemd) kunt u vanuit het adres eveneens de bijbehorende registratielijst vinden.
Het volledige archief van de Volkstelling 1921 is te vinden onder archiefinventarisnummer 2.10.19.01.

Index op naam: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/collectie/index/nt00445
Index op adres: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/collectie/index/nt00453