Nieuw per 22 mei 2021

1.
Passagierslijsten Suriname 1728-1960.
Een overzichtspagina met toelichting en diverse linken naar online lijsten van aangekomen en vertrokken schepen en hun passagiers.

Link naar overzichtspagina in PDF.

2.
Slavevoyages.org
De resultaten van het omvangrijke en langlopende internationale onderzoekproject naar de transatlantische slavenhandel. Bevat o.a. vier databestanden van de Transatlantische en Intra-Amerikaanse slavenhandel. Met namen van schepen en kapiteins, aantallen vervoerde slaven en havens van aankomst en vertrek. En er is een databestand met persoonlijke informatie van 91.491 Afrikanen die na 1807 aan boord van in beslag genomen slavenschepen of op slavenhandelsposten aangetroffen werden bij de Britse pogingen om de slavenhandel te bestrijden.

www.slavevoyages.org

3.
Nederlands slavernijverleden
Themapagina Slavernijverleden van het Nationaal Archief Nederland, gelanceerd tijdens een internationaal symposium op 23 april 2021. Zie de eerste link.
Voor familieonderzoek zijn de zgn. Prize Papers interessant. Dit zijn door Engelse schepen tijdens de Nederlands-Engelse oorlogen in beslag genomen papieren op gekaapte Nederlandse schepen. Zie bijvoorbeeld inventarisnummer HCA30-749, waarin o.a. de administratie van plantage Geertruidenberg in Suriname. Zie de tweede link.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/slavernijverleden

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.22.24/invnr/HCA30-749/file/NL-HaNA_2.22.24_HCA30-749_10_0004

4.
Handschriftherkenning
Zeer veel belovend is de nieuwe ontwikkeling waarin steeds meer handgeschreven bronnen doorzoekbaar gemaakt worden met behulp van transcriptietechniek en kunstmatige intelligentie. Dit zal in de toekomst het zoeken in gedigitaliseerde archieven met gescande handschriften aanzienlijk vergemakkelijken.

Hieronder de linken naar:
– het project De ijsberg zichtbaar maken, over de achtergrond van dit grootschalige project van het Nationaal Archief Nederland, in samenwerking met een aantal andere archiefinstellingen. Zie de eerste link.
– de website zoekintranscripties.nl, waarop nu o.a. in een aantal Nederlandse notariële bronnen gezocht kan worden. Deze bronnen bevatten ook akten die (deels) betrekking hebben op Suriname. In de toekomst zullen steeds meer bronnen via deze (verzamel)site toegankelijk gemaakt worden. Zie de tweede link.
– de zoekmachine van Gerhard de Kok, waarmee o.a. in een aantal koloniale bronnen (waaronder de Sociëteit van Suriname) gezocht kan worden. Zie de derde link.
– de website Open Archieven, waarop in alle bovenstaande archieven (en nog meer) tegelijk gezocht kan worden. Zie de vierde link.

https://www.nationaalarchief.nl/over-het-na/datalab-nationaal-archief/handschriftherkenning

https://www.nationaalarchief.nl/beleven/nieuws/zoekintranscriptiesnl-nu-al-beschikbaar-gesteld-voor-publiek

https://dekok.xyz/htrsearch/

https://www.openarch.nl/htr/

5.
Tegemoetkomingsgelden 1863
In het archief van de Rekenkamer 1814-1919, 2.02.09.08, inv.nrs. 223-237, bevinden zich de borderellen van aangifte (met alle bijlagen) om voor de zgn. tegemoetkomingsgelden bij de opheffing van de slavernij in Suriname in aanmerking te komen. De borderellen liggen op alfabetische volgorde, op plantagenaam of naam van de particuliere eigenaar. Dit vormt een belangrijke aanvulling op het databestand Surinaamse Emancipatie 1863. In de bijlagen bij de borderellen is veel informatie over de voormalige eigenaren te vinden. Hieruit kan o.a. worden afgeleid welke personen in 1863 (deel)belangen hadden in Surinaamse plantages.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.02.09.08/invnr/%40235~223-248

6.
Catalogen EBGS
De doop- en lidmatenboeken (Catalogen) van de Evangelische Broedergemeente Suriname (EBGS) behoren tot de zeer zeldzame geschreven bronnen waarin (over langere tijd en structureel) informatie over het persoonlijk leven van in Suriname in slavernij verkerende mensen is opgetekend.

De Catalogen zijn helaas niet online beschikbaar. Een aantal ervan is door de EBGS wel getranscribeerd en in boekvorm uitgegeven in de publicatiereeks Herrnhutter Archieven Suriname. Sommige delen zijn via Antiquariaat Bukubooks te koop. Ze zijn ook in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag raadpleegbaar. De volgende boeken zijn tot nu toe uitgegeven:

Charlottenburg A: 1784-1840
Charlottenburg B: 1841-1848
Charlottenburg C: 1848-1854
Charlottenburg D: 1780-1860
Para: 1838-1890
Heerendijk A: 1828-1873
Heerendijk B: 1873-1928
Paramaribo A: 1799-1819
Paramaribo B: 1819-1836
Paramaribo C: 1837-1850

Link naar PDF met indruk van de inhoud en verkoopinformatie Bukubooks.

7.
Curaçao
Slavenregister 1839-1863 en deel Emancipatieregister 1863: databestand en scans. Als u hier de zoekterm ‘suriname’ invoert krijgt u diverse treffers.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00462

8.
Berbice
Slavenregister 1818, databestand gemaakt door Hans van Dooren. Net als de slavenregisters van Suriname en Curaçao bevatten de slavenregisters van Berbice alleen de namen van de eigenaren en de voornamen van de slaven.

Link naar excel-bestand.

9.
Op naam doorzoekbaar wijkregister
Wijkregister 1846 alle wijken Paramaribo en 1847 wijk F, databestand gemaakt door Philip Dikland.

Link naar excel-bestand.

10.
Hoofdgeldlijst 1805-1818
Voorloper van de bevolkingsadministratie van Paramaribo.
Artikel met daarin link naar databestand, gemaakt door Henk Muntjewerff.

Link naar artikel in PDF.

11.
Index op plantage-inventarissen 1698-1780
Gemaakt door Philip Dikland.

Link naar excel-bestand.

12.
Sociëteit van Suriname 1682-1795, 1.05.03.
Dit archief van het bestuur in Nederland met betrekking tot Suriname is volledig gescand. Bevat ook een duplicaat van een deel van het bestuursarchief van Suriname, waaronder de Resoluties van Gouverneur en Raden 1695-1795, inv.nrs. 127-183 en klappers daarop inv.nrs 184 en 185. Zie de eerste link.
Voorbeeld van interessante informatie: inv.nr. 394, scans 125 t/m 128. Lijst van overledenen in Suriname in 1789. Zie de tweede link.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.03/invnr/%40C~II~a~1~127-181

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.03/invnr/394/file/NL-HaNA_1.05.03_394_0125

13.
Ministerie van Koloniën 1814-1850, 2.10.01.
Dit archief van het bestuur in Nederland met betrekking tot Suriname is volledig gescand. Bevat ook een duplicaat van een deel van het bestuursarchief van Suriname, waaronder de Gouvernementsjournalen van Suriname 1816-1849, inv.nrs. 3328-3426. Zie de eerste link.
En bijvoorbeeld inv.nr. 3601: lijsten van personen van Europese oorsprong, overleden in Suriname februari 1816-juli 1829, en overleden Hoog-Duitse en Portugese Joden januari 1816-maart 1817. Zie de tweede link.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.01/invnr/3328/file/NL-HaNA_2.10.01_3328_0001

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.01/invnr/3601/file/NL-HaNA_2.10.01_3601_0001

14.
Ministerie van Koloniën 1850-1900, 2.10.02.
Dit archief van het bestuur in Nederland met betrekking tot Suriname is volledig gescand. Bevat een duplicaat van een deel van het bestuursarchief van Suriname, waaronder de Gouvernementsjournalen van Suriname 1850-1900, inv.nrs. 6797-6914 en 6943-7104. Bijzonder hieraan is, dat dit duplicaat nu wel online is, maar het origineel, dat zich in het NAS bevindt, nog niet.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.02/invnr/6797/file/NL-HaNA_2.10.02_6797_0001

15.
Notulenboeken van de boedelbereddering 1788-1826
Onbeheerde Boedel- en Weeskamer 1788-1828, archiefinventarisnummer 1.05.11.12, inv.nrs 123-128. Tot scan 53 alfabetische index, daarna beschrijvingen van de situatie die de dienstdoende ambtenaar van de boedelkamer aantrof in het huis van de overledene.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.11.12/invnr/123/file/NL-HaNA_1.05.11.12_123_0001

16.
Diverse opgaven van personen 1729-1801
Opgaven van blanken, vrijen en slaven, roosters van opgecommendeerden, rapporten betreffende weggelopen en wedergekregen slaven, ingezonden door de burgerkapiteins, 1729-1801. Raad van Politie, archiefinventarisnummer 1.05.10.02, inv.nrs. 580-605. Zie de eerste link.
Zie bijvoorbeeld inv.nr. 581, scan 6, soort wijkregister uit 1770, opgesteld door Burgerkapitein Sijfken, zelfs met namen van slaven. Zie de tweede link.
Maar ook scan 123, waarop een voorbeeld van een lijst van plantages met hun ‘merk’. Zie de derde link.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.10.02/invnr/%40580-605

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.10.02/invnr/581/file/NL-HaNA_1.05.10.02_581_0006

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.10.02/invnr/581/file/NL-HaNA_1.05.10.02_581_0123

17.
Brieven aan de Commissaris voor het Staatstoezicht
Register van in 1871 aan de Commissaris voor het Staatstoezicht gezonden brieven. In: het Archief van het Drostambt Nickerie c.a., 1.05.11.10, inv.nr. 13. (met dank aan Ank de Vogel).
Hierin bijvoorbeeld scan 3 over 3 huwelijken van onder staatstoezicht gestelden.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.11.10/invnr/13/file/NL-HaNA_1.05.11.10_13_0003

18.
Chinese immigranten op plantage Catharina Sophia 1859-1861
Werkroosters en betalingslijsten der Chinesche Immigranten van de plantage Catharina Sophia 1859-1861. In: Particuliere West-Indische Bank in  Suriname 1829-1870, 1.05.11.17, inv.nr. 170, scans 7-67 (met dank aan Ank de Vogel).

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.11.17/invnr/170/file/NL-HaNA_1.05.11.17_170_0007

19.
Surinaamse studenten in Nederland 1960-1962
Lijsten van in Nederland studerende Surinamers 1960-1962. In: Archief van de Gouverneur, Kabinet 1951-1975, 2.10.26, inv.nr. 3042.  (met dank aan Ank de Vogel).

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.26/invnr/3042/file/NL-HaNA_2.10.26_3042_0001

20.
Landsslaven en vrije arbeiders op Landsgrond Boniface 1835
Lijst van landsslaven en vrije arbeiders op Landsgrond Boniface in 1835. In: Gouverneur-Generaal West-Indische Bezittingen, 1.05.08.01, inv.nr. 603, scans 49 t/m 54.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.08.01/invnr/603/file/NL-HaNA_1.05.08.01_603_0049

21.
Japanse Interneringskaarten KNIL en Marine 1942-1945.
Hierin ook verschillende mensen van Surinaamse afkomst. Zie ook de lijst van Japanse karakters, waarmee de kaarten verder ontcijferd kunnen worden.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/japanse-interneringskaarten-knil-en-marine

22.
Shared Cemeteries.
Tweetalige website van Stichting Dodenakkers over funerair erfgoed in voormalige Nederlandse koloniën, posten en fortificaties wereldwijd. In december 2020 is in samenwerking met Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname begonnen met het in kaart brengen van Suriname. Daarnaast is ook Japan beschikbaar. In het voorjaar van 2021 volgen India en de Caraïbische eilanden. Later in 2021 zal nog eens het funerair erfgoed in ruim twintig andere landen worden toegevoegd.

https://sharedcemeteries.net/nl/

23.
Wiki goes Caribbean.
Zie Bronnen Suriname.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiproject/Wiki_goes_Caribbean

24.
Archieven.nl.
Een enorm databestand van De Ree Archiefsystemen, gevuld door 88 deelnemende organisaties. Hierin ook Suriname-gerelateerde persoonsgegevens.

www.archieven.nl

25.
Erfgoedkloosterleven.
Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven beheert de archieven van ruim 100 Nederlandse kloostergemeenschappen. Verschillende daarvan zijn ook in Suriname actief (geweest). De zoekterm ‘suriname’ in de beeldbank levert bijvoorbeeld 352 resultaten op.

https://www.erfgoedkloosterleven.nl/zoeken/collecties-zoeken.php?mivast=1212&miadt=1212&mizig=213&miview=tbl&milang=nl&micols=1&mizk_alle=suriname

26.
Atlas van plantages in Suriname 1667-1930.
Online publicatie van Carel van Hest (o.a. de architect van de nieuwbouw van het NAS) met 273 pagina’s informatie over plantages.

https://www.yumpu.com/nl/document/read/63739985/atlas-van-plantages-in-suriname-1667-1930

27.
Caricom Compilation Archive.
Website met informatie over Zwitsers die in Suriname (en het Caraibisch gebied) iets met slavernij te maken hebben gehad. Het betreft gearchiveerd materiaal voor een landelijk onderzoek in Zwitserland naar de Zwitserse betrokkenheid bij slavernij. Suriname begint bij nummer 1.11 (met dank aan Henk Muntjewerff).

28.
Doop- en trouwboek van de Waalsche Gemeente Paramaribo 1695-1790.
In 1951 bij de Bibliotheque Wallone in Leiden verfilmd door de Mormonen. Bevat: dopen Waalse kerk 1687-1733, dopen Waalse kerk 1770-1792, dopen Hollandse kerk 1770-1790, huwelijken Hollandse en Waalse kerk 1696-1730.
Betreft scans 107 t/m 226 (alfabetische namenindex in scans 203 t/m 225). Inloggen op (gratis) account bij Familyserach nodig (met dank aan Carla Jonkers).

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSX9-X9VH-G?cat=370424

29.
Vijf Surinaams-Joodse bronnen
Door Collin Nassy getranscribeerde Surinaams-Joodse bronnen op de website van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie.

https://nljewgen.org/pdf_boeken/2010_ketuboth_suriname_1701-1902.pdf

https://nljewgen.org/pdf_boeken/2010a_besnijdenissen_geboorten_suriname_1662-1866.pdf

https://nljewgen.org/pdf_boeken/2020_besnijdenissen_geboorten_suriname_1662-1866.pdf

https://nljewgen.org/pdf_boeken/2030_overleden_lidmaten_hoogduits_joodse_gemeente_suriname_voor_1777-1865.pdf

https://nljewgen.org/pdf_boeken/2040_overleden_lidmaten_hoogduits_joodse_gemeente_suriname_1777-1838.pdf

30.
Volkstelling Suriname 1811.
De films hiervan kunnen bij het NAN online gereserveerd worden. Zie de eerste link.
Een lijst van de vrije gekleurde en zwarte bevolking van Suriname in 1811 is te vinden op de website van Denie Kasan. Zie de tweede link.
Henk Muntjewerff heeft laatstgenoemde lijst gecombineerd met gegevens over de huurwaarde van woningen in 1812 en op basis daarvan twee nieuwe lijsten gemaakt, één van huiseigenaren in 1812 en één van hoofdbewoners in 1811. Zie de derde link. Voor de lijsten zelf even onder het tabblad ‘Huizen’ met de cursor op ‘Volkstelling 1811’ gaan staan en vervolgens de desbetreffende lijst selecteren.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.86

http://www.kasan.nl daarna pagina Volkstelling 1811 zoeken.

https://www.concordansparamaribo.info/huizen/volkstelling-1811

31.
Bronnen waarvan de digitalisering in voorbereiding is:

Volkstelling Suriname 1811: door National Archives in London (via het project Metamorfoze).

RK Bisdom Paramaribo 1787-1900: door Nationaal Archief Suriname (via het project Metamorfoze).

Burgerlijke Stand Suriname 1828-1921/1946/1971: door de Nationale Archieven van Suriname en Nederland.

Burgerregister Suriname 1831-1916: door Nationaal Archief Suriname.